คณะ สาขาวิชา บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ

มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ ประกอบด้วย 5 คณะ(13 สาขาวิชา) , 6 บัณฑิตวิทยาลัย(11 คอร์ส) , 12 สถาบันวิจัย และ 1 หลักสูตภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

รายละเอียดของคณะ , สาขาวิชา , บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัย โปรดดู เว็บไซท์ภาษาอังฤษของมหาวิทยาลัย

คณะและสาขาวิชาระดับปริญญาตรี

Faculty of Commerce
Department of Business Administration
Department of International Business
Department of Accounting
Faculty of Political Science and Economics
Department of Law and Political Science
Department of Economics
Faculty of Foreign Languages Department of English
Department of Chinese
Department of Spanish
Faculty of Engineering Department of Mechanical System Engineering
Department of Electronics and Computer Systems
Department of Computer Science
Department of Design
Faculty of International Studies Department of International Studies

บัณฑิตวิทยาลัย

Graduate School of Economics
International Economic Course(Master's/Doctoral Program)
Graduate School of Commerce
Business Administration Course (Master's/Doctoral Program)
Graduate School of Engineering
Mechanical Systems Engineering Course (Master's/Doctoral Program)
Electric and Information Science Course (Master's/Doctoral Program)
Industrial Design Course
(Master's/Doctoral Program)
Graduate School of Language Education
English Education Course
(Master's Program)
Japanese Education Course
(Master's Program)
Language Education Course
(Doctoral Program)
Graduate School of International Cooperation Studies
International Development Studies Course (Master's/Doctoral Program)
International Security Studies Course (Master's/Doctoral Program)
Graduate School of Local Government
Local Government Course
(Master's Program)

สถาบันวิจัย

Business Research Institute

Institute for Research in Political & Economics

Language and Culture Research Institute

Research Institute of Science and Engineering

Institute for Research in the Humanities

Institute of World Studies
Center of Overseas Chinese Studies
Institute of Japanese Identity

Institute for International Development
Asia Pacific Research Center
International Development Education Center
Research Institute of Japanese Language Education

Shariah Research Institute

Institute for Local Government Research
Collaborative Research Center

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดระยะ 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติ