เสียงสะท้อนจากนักศึกษาผู้ผ่านหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น แบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ


มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ เป็นสถาบันที่จะสามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของฉันให้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน


สุธีรา รัตนจันทร์
อายุ : 21 ปี
ประเทศบ้านเกิด : ไทย
ประวัติการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)
เข้าศึกษาที่  : หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ IJLP มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ
หมายเหตุ : พักอยู่ที่หอพักหญิง มหาวิทยาลัยทะคุโชคุ
ฉันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ฉันมีแรงจูงใจที่จะมาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นมากมาย  เช่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น แฟชั่น เทคโนโลยี และที่สำคัญที่สุดคือ ต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นทุกด้านให้ได้มากที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานในอนาคต ฉันได้รับการแนะนำจากอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นฉันจึงศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยทะคุโชคุอย่างละเอียด จึงทำให้ฉันมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยทะคุโชคุจะเป็นสถาบันที่สามารถพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นของฉันให้ดีขึ้นได้ อย่างแน่นอน และจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอยู่เสมอ

การต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น เต็มไปด้วยมิตรไมตรีจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทะคุโชคุ
ฉันได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยทะคุโช คุ ตั้งแต่การต้อนรับที่สนามบินไปจนถึงหอพัก ทุกคนใจดีมาก ดูแลเอาใจใส่ฉันเป็นอย่างดี และที่หอพักเป็นหอหญิง ห้องเดี่ยว สะอาดมาก มีอุปกรณ์ครบครัน แทบไม่ต้องหาซื้อเพิ่ม ส่วนเพื่อนๆชาวต่างชาตินั้นทุกคนก็เป็นกันเอง เราเดินไปมหาวิทยาลัยด้วยกัน  ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้น 

ที่มหาวิทยาลัย อาจารย์ทุกท่านเอาใจใส่นักศึกษทุกคนเป็นอย่างดี เข้าใจปัญหาของนักศึกษาทุกคน และสามารถให้คำปรึกษาที่ดี พร้อมที่จะช่วยหาทางแก้ไขให้เสมอ นี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นอยู่เสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษาที่มหาวิทยา ลัยทะคุโชคุ


หากต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่ประเทศญี่ปุ่น ขอแนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (IJLP)


Pontegract Thomas Stephen
อายุ : 25 ปี
ประเทศบ้านเกิด : อังกฤษ
ประวัติการศึกษา : มหาวิทยาลัยรีส (ภาควิชาฟิสิกส์)
เข้าศึกษาที่  : บัณฑิตศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมศาสตร์ด้านพลังงาน  มหาวิทยาลัยวาเซดะ
คุณสามารถพัฒนาทักษะทางด้านตัว อักษรคันจิ และการเขียนในระดับมหาวิทยาลัยได้โดยหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษา ต่างชาติ(IJLP)
ผมเรียนจบด้านฟิสิกส์ที่ประเทศอังกฤษ แต่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์นั้นมีน้อย ที่ทำงานในประเทศอังกฤษนั้น จะยึดในด้านการประกันภัยและในด้านสถาบันการเงินเป็นหลัก ดังนั้นผมจึงตั้งใจที่จะเข้าทำงานในแผนกการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการนั้นผมจึงอยากเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานรถยนต์และ พลังงานจากแสงอาทิตย์ และเข้าศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแบบเร่งรัดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ(IJLP) ก่อนที่ผมจะเข้าเรียนที่ IJLP ผมเคยสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่จังหวัดโกเบ เป็นเวลา 3 ปี ผมจึงสามารถพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้ แต่ที่สามารถเขียน และมีความรู้ทางด้านอักษรคันจิที่สามารถใช้ในการเข้าศึกษาปริญญาโทนั้น เป็นเพราะว่าได้เข้าเรียนที่ IJLP

ด้วยข้อมูลต่างๆที่เต็ม เปี่ยม และความสัมพันธ์ที่ดีในสถาบัน จึงทำให้สามารถสอบเข้าในระดับปริญญาโทได้อย่างราบรื่น
คนที่ผมรู้สึกอยากขอบคุณมากที่สุดก็คือ อาจารย์อิคาริ  ผู้ที่ให้การดูแลผมเป็นอย่างดี ทั้งด้านความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับปริญญาโทแผนกพลังงานธรรมชาติ และเพื่อการสอบเข้าอาจารย์ก็ยังชี้แนะเกี่ยวกับแผนการวิจัยให้ อย่างละเอียด และเป็นกันเอง มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและอังกฤษนั้นมีระบบการจัดการที่ไม่เหมือนกัน ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ถึงแม้จะอยู่ในประเทศเดียวกัน แต่ช่วงของการสอบเข้าและวิชาที่ใช้สอบจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงต้องรีบตั้งเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่เราจะนำไปใช้สอบ เป็นเพราะได้เตรียมพร้อมและสามารถรับมือกับปัญหาได้ทุกรูปแบบ ผมจึงสามารถเข้าศึกในมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ